Wählen Sie die Sprache aus, in der die Website angezeigt werden soll.
Select the language in which you want the website to be displayed.
Choisissez la langue dans laquelle le site web doit être affiché.
Selecteer de taal waarin de website moet worden weergegeven.
AUSWÄHLENSelectSélectionnerSelecteer
daycare

Adjumani – helpen, begeleiden en door blijven gaan!

Een inzamelingsactie van Schüller Möbelwerk KG

Noodhulp, medische en psychosociale ondersteuning en onderwijs: het team van de Jesuit Refugee Service (JRS) helpt vluchtelingen en de plaatselijke bevolking in Adjumani. De uitgebreide onderwijscampagne van de JRS stelt vooral meisjes en jonge vrouwen in staat om de stap te zetten naar een onafhankelijk bestaan – zonder armoede.

Het project

country road

Noodhulp, ondersteuning en onderwijs voor vluchtelingen

Met de kerstinzamelingsactie van dit jaar steunen we het team van de Jesuit Refugee Service in Adjumani. Dit district in het noorden van Oeganda is een van de gebieden waar de JRS actief is.

Het aantal mensen dat vanuit buurlanden naar Oeganda vlucht, neemt toe en de situatie is zeer gespannen. Al dertig jaar biedt het team ondersteuning door voedsel en medicijnen te verstrekken, psychosociale hulp te bieden en de mensen in de regio toegang te geven tot diverse onderwijs- en trainingsprogramma's.

Weltkarte

Projectoverzicht:

Unterstützung Icon

Noodhulp en ondersteuning

Bildung Icon

Onderwijs- en opleidingsprogramma's

Zukunft Icon

Toekomstperspectief voor vluchtelingen

daycare
Tailoring

Het afgelopen jaar in cijfers

Zahlen

Medewerkers van de JRS op locatie

Zahlen

Mensen geholpen dankzij onderwijs

Zahlen

Lokale bewoners op verschillende manieren ondersteund

Details:

children taking Englisch lessons

Onderwijscampagnes op het platteland

Een bijzonder probleem in plattelandsgebieden is het gebrek aan onderwijsmogelijkheden.

De Jesuit Refugee Service probeert hier iets aan te doen door verschillende onderwijsprogramma's en ondersteuning aan te bieden in de vorm van:

  • Studiebeurzen
  • Lerarenopleidingen
  • Schoolboeken en andere materialen

Op deze manier helpen ze voornamelijk gevluchte meisjes met een opleiding, omdat zij in Zuid-Soedan vaak al op 14-jarige leeftijd worden uitgehuwelijkt. Voor zowel lokale als gevluchte kinderen vergroot een opleiding de kans op een beter, zelfstandig leven.

Children eating
daycare

In 2022 konden 7.000 mensen in het hele land zich verder ontwikkelen dankzij de verschillende onderwijsprogramma's van de JRS – van kinderdagverblijven tot universitaire opleidingen!

crop field

Achtergrond van de lokale situatie

In het oosten van Afrika leven miljoenen mensen in erbarmelijke omstandigheden.

Oorlogen en conflicten, zoals die in Soedan en Zuid-Soedan, leiden tot geweld, ontheemding en een voortdurende humanitaire crisis.

Tegelijkertijd zijn de gevolgen van de wereldwijde klimaatcrisis voelbaar: steeds langere perioden van droogte tasten de landbouw aan en leiden tot:

  • Voedseltekorten
  • Epidemieën
  • Economische achteruitgang
  • Vluchtelingen
Adjumani

Gevlucht naar een onzekere toekomst

In Oeganda leven meer dan 1,5 miljoen vluchtelingen, vooral uit Zuid-Soedan, de Democratische Republiek Congo en Somalië.

Zij worden ondergebracht op het platteland of in de hoofdstad Kampala, maar ook daar blijft hun bestaan onzeker en onveilig. Naarmate het aantal vluchtelingen toeneemt, nemen ook de uitdagingen op het gebied van economie, milieu en ontwikkelingsbeleid toe.

daycare

Activiteiten van de JRS in Oeganda

De JRS is vertegenwoordigd in de Oegandese hoofdstad Kampala, een van de snelst groeiende metropolen ter wereld, en is daarnaast actief in Adjumani, in het noorden van het land. In die regio, op slechts een paar kilometer van de grens met de brandhaard Zuid-Soedan, wonen ongeveer 240.000 vluchtelingen.

Het team van de Jesuit Refugee Service ondersteunt hier zowel vluchtelingen als de plaatselijke bevolking. Na 30 jaar op deze locatie lijkt het werk van de JRS nu belangrijker dan ooit: het aantal mensen dat vanuit de buurlanden naar Oeganda vlucht, neemt elk jaar toe – net als de humanitaire en economische crisis in het land.

Naast een uitgebreide onderwijscampagne en ondersteuning van mensen die een beroepsopleiding volgen, biedt het team ook psychosociale hulp en een programma voor mensen in acute nood, bijvoorbeeld als gevolg van een ernstige ziekte of andere problemen.

Een uitgebreid pastoraal programma van jesuitenweltweit geeft hen bovendien de geruststelling: ze staan er niet alleen voor. God begeleidt hen en staat hen bij!

children in Adjumani

Met uw steun kunt u een belangrijke bijdrage leveren en het leven van kansarme mensen verbeteren.
Laten we de vluchtelingen in Oeganda hoop en een betere toekomst geven.

 

REKENINGNUMMER JESUITENWELTWEIT
Liga Bank
IBAN DE61 7509 0300 0005 1155 82
BIC GENO DEF1 M05
Onder vermelding van: X36433 PROJEKT SCHÜLLER MÖBELWERK KG

U kunt ook doneren via de volgende link
Nu doneren

Oostenrijk
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
IBAN AT94 2011 1822 5344 0000
BIC GIBA ATWW XXX

100% van uw donatie gaat naar de jezuïeten!

jesuitenweltweit geeft de donaties volledig door aan de betrokken projectpartners.

Overzicht van recent ondersteunde projecten