Küchenstühle

Gegevensbescherming

küchen fürs leben 

1. Privacyverklaring website

Bedankt voor uw interesse in onze website! De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Onze website is dienovereenkomstig ontworpen en laat het aan u over om te beslissen welke persoonsgegevens wij van u ontvangen en waarvoor wij die mogen verwerken of gebruiken.

Deze privacyverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en over de manier waarop u uw rechten met betrekking tot uw gegevens kunt uitoefenen. U kunt deze privacyverklaring te allen tijde raadplegen via de link onderaan elke pagina.

Vrije toegang tot website; niet-openbaar deel

U kunt de openbare delen van onze website te allen tijde bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken of achter te laten.

Bepaalde delen, zoals de 'login voor handelaars', zijn alleen bestemd voor bevoegde personen. Toegang tot deze delen is alleen mogelijk met overeenkomstige persoonlijke inloggegevens. De logingegevens worden opgeslagen. Aangezien de gebruikersnamen persoonlijk zijn, worden zij ook als persoonsgegevens beschouwd en behandeld. Het gebruik van het extranet wordt echter alleen op persoonlijke basis geëvalueerd om inactieve accounts regelmatig te herkennen en om ze om veiligheidsredenen te deactiveren. Bovendien wordt het gebruik van de verschillende delen van het extranet statistisch geëvalueerd, bijvoorbeeld om de opleidingsbehoeften te bepalen.

Als teambeheerder heeft u de mogelijkheid om zelfstandig accounts voor uw medewerkers aan te maken en te beheren. U verstrekt ons de volgende gegevens: naam, afdeling, telefoon, e-mail. Het is uw verantwoordelijkheid om een geschikte rechtsgrond aan ons te verstrekken voor de doorgifte van de gegevens van uw medewerkers (bijv. toestemming).Indien niet bevestigd, worden de gegevens na 14 dagen definitief gewist.

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het verzenden van productinformatie en opleidingsvoorzieningen van handelspartners.

De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van het contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, sub b AVG. Wij zullen de persoonsgegevens volgens de wettelijke bewaartermijnen bewaren en vervolgens wissen.

Nieuwsbrief

Wij sturen onze nieuwsbrieven regelmatig naar onze dealers op het e-mailadres dat zijn bij de registratie hebben opgegeven. Rechtsgrond voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub f AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van onze nieuwsbrief zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de verzendkosten op basis van de standaardtarieven.

CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland verstuurt de nieuwsbrieven voor ons. CleverReach is een dienst waarmee o.a. het verzenden van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die worden gebruikt voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland. Wij hebben met CleverReach een opdrachtverwerkingsovereenkomst gesloten.

Met de nieuwsbrief die wij via CleverReach versturen, kunnen wij het gedrag van de ontvangers analyseren. Zo analyseert de dienst onder andere hoeveel gebruikers de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak en op welke link er in de nieuwsbrief werd geklikt. Met behulp van zogenaamde 'conversietracking' kan verder worden geanalyseerd of er na het klikken op de link in de nieuwsbrief is overgegaan tot een vooraf gedefinieerde call-to-action (bijvoorbeeld de aankoop van een product via onze website). Meer informatie over de gegevensanalyse door CleverReach vindt u op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/. 

Als u niet wilt dat uw gegevens door CleverReach worden geanalyseerd, moet u bezwaar maken tegen het ontvangen van de nieuwsbrief. Hiervoor vindt u in elke nieuwsbrief een link.

De gegevens die u ons verstrekt om u op de nieuwsbrief te abonneren, worden door ons opgeslagen totdat u zich uitschrijft en worden daarna zowel van onze servers als van de server van CleverReach gewist. Dat geldt niet voor de gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen.

Meer informatie over het privacybeleid van CleverReach vindt u op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. 

Verzameling, verwerking en gebruik van (persoons)gegevens

Voor de werking van de website worden de gebruikelijke technologische gegevens verwerkt. Dit omvat het IP-adres, de browserversie, enz. Het doel van deze verwerking is de geoptimaliseerde werking van onze website. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f AVG.

Bovendien worden verdere persoonsgegevens alleen opgeslagen en gebruikt indien u deze actief en vrijwillig aan ons verstrekt, bijv. door het invullen van de betreffende velden op een contactformulier. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens verkregen naar aanleiding van uw bezoek niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de eerste plaats om uw bestellingen en aanvragen te verwerken en om u toegang te verschaffen tot informatie of aanbiedingen. Dit houdt bijv. in dat wij u onze catalogus toesturen en u in contact brengen met een gespecialiseerde handelaar bij u in de buurt. De rechtsgrond hiervoor is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub a AVG.

Doel van de anonieme gegevens

Om de kwaliteit van de website voortdurend te kunnen verbeteren, slaan wij ook gegevens op over de toegang tot de verschillende pagina's, de duur van het bezoek, de klikfrequentie en andere niet noodzakelijkerwijs technische gegevens die verband houden met het gebruik van de website. Deze gegevensopslag geschiedt zonder persoonsverwijzing, d.w.z. dat de gegevens anoniem zijn en uw identiteit niet kan worden achterhaald.

Deze informatie gieten wij in statistische analyses om surfen op onze website voor iedereen nog aangenamer te maken. Zij zullen niet worden gebruikt om een gebruikersprofiel op te stellen noch zullen zij aan derden worden verstrekt.

Om nog gerichtere marketingacties te kunnen aanbieden, evalueren wij ook demografische gegevens, informatie over de effectiviteit van de media en het surfgedrag van onze bezoekers. Zo kunnen wij onze klanten nog beter benaderen en onze marketingacties nog doeltreffender maken. In principe zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen of op een andere manier op de markt brengen.

Cookies

Op onze website gebruiken wij sessie-cookies. Hieronder willen wij u kort het doel van deze cookies toelichten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw computer opslaan. Cookies voeren geen commando's uit op uw computer. Ze vormen dan ook geen veiligheidsrisico.

Sessie-cookies slaan bepaalde informatie op terwijl u op onze website surft. Ze worden niet permanent opgeslagen, maar telkens opnieuw gewist wanneer u onze website verlaat.

Het gebruik van sessie-cookies gebeurt conform artikel 6 par. 1 f). De werking van de website behoort tot de categorie gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke.

U kunt het gebruik van cookies in uw browser zelf aanpassen, u kunt zelfs cookies volledig weigeren of uw browser zo instellen dat cookies regelmatig worden gewist. Hierover vindt u op het internet voldoende informatie.

 

Cookie-instelling

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website door te analyseren. Meer informatie over hoe Google deze gegevens gebruikt, vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de

Google Analytics wordt alleen gebruikt als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De rechtsgrond is art. 6, lid. 1 zin 1, sub a AVG.

U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door bij 'Cookies' op de knop 'Cookie-instellingen' te klikken en uw instellingen opnieuw te configureren.

De gegevens die met Google Analytics worden verzameld, worden intern doorgestuurd naar onze marketingafdeling.

Google-webfonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden geleverd voor de uniforme weergave van lettertypes. De Google-fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er wordt daarbij geen verbinding gemaakt met de servers van Google. 

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardfont gebruikt.  

Meer informatie over Google-webfonts is te vinden op  https://developers.google.com/fonts/faqen in de privacyverklaring van
Google:  https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps.De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.  

Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.  

Het doorsturen van gegevens naar de Verenigde Staten gebeurt op grond van standaardcontractbepalingen die wij met Google hebben gesloten.

Google Maps wordt alleen gebruikt als u toestemming geeft voor het gebruik ervan. De rechtsgrond is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub a AVG.

Meer informatie over de manier waarop Google met uw gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Social media

Facebook/Instagram

Wij gebruiken de zogeheten Facebook-pixel op onze website.   

Deze dienst wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (Facebook).  

Als u op onze website internetpagina's met een Facebook-pixel opent, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers tot stand. De inhoud van de Facebook-pixel wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser doorgestuurd en op de pagina weergegeven.

Door het gebruik van Facebook-pixels krijgt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, ook als u geen profiel hebt of niet bent ingelogd. Deze informatie wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Facebook verstuurd en daar opgeslagen. Als u bij de dienst bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan onze website meteen toewijzen aan uw profiel. 

De Facebook-pixel stuurt ook informatie over uw activiteiten op onze website naar Facebook (bijvoorbeeld als u een aankoop doet). 

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, het verder verwerken en gebruiken van de gegevens door Facebook alsmede de rechten en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van uw privacy zijn te vinden in het gegevensbeleid van Facebook:http://www.facebook.com/policy.php   

Wij hebben modelcontractbepalingen afgesloten met Facebook. 

De rechtsgrond is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub a AVG.

Wij hebben ook een profiel op Facebook en Instagram. De aanbieder is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Verenigde Staten. 

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de gegevensverwerking (Addendum verwerkingsverantwoordelijke). In deze overeenkomst wordt vastgelegd voor welke gegevensverwerkingsprocessen wij verantwoordelijk zijn of Facebook verantwoordelijk is als u onze fanpagina op Facebook bezoekt. Facebook Ireland blijft op grond van de AVG primair verantwoordelijk voor de verwerking van Insights-gegevens.  U kunt deze overeenkomst via de volgende link bekijken:     
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

U kunt uw advertentievoorkeuren zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en meld u aan:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads

U kunt nadere gegevens vinden in het gegevensbeleid van Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/    

De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de aangepaste vormgeving van ons bericht aan de doelgroep. Wij ontvangen door Facebook verzamelde gegevens die niet tot specifieke personen te herleiden zijn.

Xing  

Wij gebruiken een Xing-account van de exploitant XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. De privacyverklaring van Xing vindt u hier: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung     

Pinterest-tag

Wij gebruiken de zogeheten Pinterest-tag op onze website. Dit is een codefragment waarmee wij en Pinterest bezoekers van onze website en de handelingen (conversies) die zij uitvoeren na het zien van onze Pinterest-advertentie, kunnen volgen

Meer informatie over hoe Pinterest deze gegevens gebruikt, vindt u op https://help.pinterest.com/de/business/article/install-the-pinterest-tag

De Pinterest-tag stuurt ook informatie over uw activiteiten op onze website naar Pinterest (bijvoorbeeld als u een aankoop doet). 

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, het verder verwerken en gebruiken van de gegevens door Facebook alsmede de rechten en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van uw privacy zijn te vinden in het gegevensbeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/ad-data-terms

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, sub a AVG.

YouTube

Wij hebben een eigen YouTube-kanaal van de exploitant Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

Wanneer u ons YouTube-kanaal bezoekt, verwerkt de exploitant onder meer uw persoonsgegevens, zoals het IP-adres en informatie over uw eindapparaat. Als u bent ingelogd met uw Google-account, kunnen deze gegevens aan uw account worden gekoppeld. 

Wij gebruiken de door Google verstrekte statistische gegevens over het gebruik van het kanaal om het bereik te optimaliseren en ons aanbod te verbeteren. In het bijzonder kunnen wij de volgende gegevens inkijken: 

Aantal weergaven van onze video's
Aantal abonnees op ons kanaal 
Toegangsbron 
Informatie over het eindapparaat 
Demografische gegevens 
Categorieën van andere video's bekeken door mensen die onze video's bekijken.

Wij hebben geen controle over hoe deze statistieken worden verkregen. 

Meer informatie over de duur van de gegevensverwerking en -opslag door en bij Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=de 

Wij kunnen uw persoonsgegevens bovendien verwerken om te reageren op vragen of voor andere communicatie via ons kanaal. 

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming, die u ons geeft door ons kanaal te bezoeken en een bericht te schrijven of door op een andere wijze met ons te communiceren (art. 6, lid 1, zin 1 sub a AVG). 

Gebruik en doorgifte van persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt aan derden, tenzij er een rechterlijke verplichting van kracht is die dit vereist. Deze verwerking gebeurt op grond van artikel 6 (1) c) AVG en in combinatie met de betreffende bepaling of wettelijke verplichting, waaraan wij gebonden zijn. Overeenkomstig artikel 6 (1) c) AVG is de verwerking van persoonsgegevens toegestaan om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn openbare instanties indien het gaat om een wettelijke verplichting. Zij werken dan in onze opdracht de online geregistreerde gegevens. Betrokken verwerkers zijn:

CleverReach GmbH & Co. KG
iquer.net GmbH & Co. KGo

 

2. Privacyverklaring – videobewaking en opnamen bij evenementen

Videobewaking

Aan de poort is er een camera die de nummerplaten van voertuigen herkent en zo onze chauffeurs en leveranciers toegang verleent tot het terrein. Bovendien hangen er buiten op ons bedrijfsterrein warmtebeeldcamera's.

Met het oog op de veiligheid van het gebouw en de registratie van voertuigen die ons terrein oprijden, staat het buitenterrein en de toegang tot de parkeerplaats onder videobewaking. De veiligheid van onze gebouwen en werknemers, alsook de registratie van de voertuigen op onze terreinen, is ons gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub f AVG. 

De video-opnamen worden 21 dagen bewaard en dan gewist. De bewaartermijn kan alleen worden verlengd in geval van een strafbaar feit dat moet worden opgehelderd. In dat geval wordt de evaluatie uitgevoerd door een veiligheidsdienst en overgedragen aan het openbaar ministerie. De geregistreerde gegevens van de voertuigen worden 3 maanden bewaard, behalve wanneer de opname als bewijs moet dienen bij een ongeval. In dat geval worden de dossiers overhandigd aan de wetshandhavingsdienst of aan onze eigen juridische medewerkers.

Foto- en video-opnamen bij evenementen

Wij maken en bewerken foto's van deelnemers en de plaats van het evenement om de sfeer en de algemene indruk van het evenement vast te leggen. Deze opnamen kunnen worden gebruikt voor interne en externe marketingdoeleinden, alsook voor presentaties. Geselecteerde foto's/video's van dit evenement zullen worden gepubliceerd op de website van Schüller Möbelwerk KG, alsook op social media.

Het presenteren van ons evenement en onze diensten is ons gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub f AVG.

Als u niet op zulke foto's wilt staan, verzoeken we u om contact op te nemen met de fotograaf en te voorkomen dat u op groepsfoto's staat.

 

3. Privacyverklaring – rechtstreeks toesturen van monsters, artikelen of andere informatie

Indien uw meubelzaak of keukenwinkel ons gegevens over u heeft verstrekt zodat wij u monsters van goederen of andere artikelen of informatie kunnen toesturen, geldt het volgende.

Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:

Schüller Möbelwerk KG
Rother Straße 1
91567 Herrieden
Duitsland

Directeuren: Markus Schüller, Max Heller & Manfred Niederauer
Tel. +49 (0) 98 25 83-0
Fax +49 (0) 98 25 83-1210
datenschutz@schueller.de

Categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden

Naam, adres, reden van verzending, meubelzaak/keukenwinkel/handelsonderneming.

Bron van persoonsgegevens:
Meubelzaak/keukenwinkel/handelsonderneming als (mogelijke) verkoper van goederen die via de voor de verwerkingsverantwoordelijke zijn aangekocht.

Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zullen worden verwerkt:

het (per post) opsturen van monsters van goederen, artikelen, informatie

De rechtsgrond voor de verwerking en - voor zover de verwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, sub f AVG – gerechtvaardigde belangen:

art. 6, lid 1 sub b en/of f AVG, voor de uitvoering van precontractuele of contractuele verplichtingen als gevolg van een geplande of voltooide aankoop van goederen, met name keukens of keukenelementen, die door de verantwoordelijke partij zijn geproduceerd of via haar zijn verkregen.

Ontvangers of categorieën ontvangers van de persoonsgegevens:

Meubelzaak/keukenwinkel/handelsonderneming, fiscale en financiële instanties, voor zover relevant voor de facturering.

Periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen: Wij wissen het gegevensbestand dat door ons is aangemaakt in ons klantenbestand ten behoeve van de verzending drie maanden na verzending. Wij wissen of vernietigen de inhoud die in het kader van de fiscale documentatieverplichtingen moet worden bewaard, aan het einde van het 11e kalenderjaar na het indienen van bezwaar.

Noodzaak van gegevensverzameling:

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht, maar is noodzakelijk voor het versturen. Zonder deze gegevens kunnen wij uiteraard niets rechtstreeks versturen.

 

4. Algemene informatie

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens hebt u verschillende rechten. Deze willen wij hieronder toelichten. Details over uw rechten vindt u verder in de artikelen 15 tot 21 AVG alsook in §§ 32 tot 37 van de Duitse wet op de gegevensbescherming ('Bundesdatenschutzgesetz' of 'BDSG').

U hebt het recht op informatie over uw persoonsgegevens. U hebt tevens het recht op rectificatie van onjuiste gegevens.

Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht op schrapping van gegevens, het recht op beperking van de gegevensverwerking alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt op grond van art. 6 par. 1 lid, sub f van de AVG ook bezwaar aantekenen tegen de gegevensverwerking en tegen een eventuele profilering op grond van art. 21 van de AVG. Toestemmingen die u hebt gegeven, kunt u probleemloos en zonder opgave van reden op elk moment herroepen.

U kunt zich conform art. 15 tot 21 AVG op al deze rechten beroepen, door dit per mail of per post aan de verwerkingsverantwoordelijke kenbaar te maken.

Schüller Möbelwerk KG
Rother Straße 1
91567 Herrieden, Duitsland
Directeuren: Markus Schüller, Max Heller & Manfred Niederauer
datenschutz@schueller.de

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is. Een lijst met toezichthouders voor de gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Indien u vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met onze externe toezichthouders voor gegevensbescherming:

David Gabel
E-mail: david.gabel(at)your-insider.com

Algemene info over de bescherming en verwerking van persoonsgegevens in gegevensbeschermingsprocessen vindt u op https://www.dsgvo-support.de

Privacybeleid voor Facebook

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid op grond van artikel 26 AVG. U kunt deze overeenkomst via de volgende link  bekijken.
In deze overeenkomst is bepaald dat Facebook de gegevensbeschermingsverplichtingen in verband met de pagina's Insights volledig op zich neemt.

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke:

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor het beheer van deze Facebook-pagina zijn:

a)
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Ireland

U kunt de toezichthouders voor de gegevensbescherming van Facebook bereiken via het volgende formulier: www.facebook.com/help/contact/540977946302970

en

Schüller Möbelwerk KG
Rother Straße 1
91567 Herrieden
Duitsland

Directeuren: Markus Schüller, Max Heller & Manfred Niederauer

Tel. +49 (0) 98 25 83-0
Fax +49 (0) 98 25 83-121
info@schueller.de

U kunt de externe toezichthouder voor de gegevensbescherming van Schüller Möbelwerk KG bereiken op:

E-mail: david.gabel@your-insider.com

Soorten gegevens, toepassingsgebied en rechtsgrond van de verwerking

Met betrekking tot de gegevensverwerking door Facebook verwijzen wij naar hun gegevensbeschermingsrichtlijn https://www.facebook.com/privacy/explanation

Hieronder lichten wij onze gegevensverwerkingsprocessen toe.

Statistische gegevens
De zogeheten 'Insights' van de Facebook-pagina bestaan uit statische gegevens in verschillende categorieën, die wij kunnen bekijken. (https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights)

Deze statistieken worden door Facebook gegenereerd en ter beschikking gesteld. Wij hebben als beheerder van de pagina geen invloed op het genereren en weergeven van statistieken. Wij kunnen deze functie niet uitschakelen of voorkomen dat gegevens worden gegenereerd of verwerkt. Voor een instelbare periode en voor de categorieën Fans, Volgers, Bereikte personen en Betrokkenheid bij bericht worden de volgende gegevens, afkomstig van onze Facebook-pagina,

door Facebook ter beschikking gesteld:
Totale aantal paginaweergaven, vind-ik-leuks, acties op pagina, betrokkenheid bij bericht, bereik, videoweergaven, bereik van bericht, opmerkingen, gedeelde berichten, reacties, percentage mannen en vrouwen, land en plaats van herkomst, taal, openen van en klikken in de shop, klikken op routeplanner, klikken op telefoonnummers.

Via deze route worden ook gegevens ter beschikking gesteld uit Facebook-groepen die aan onze Facebook-pagina zijn gekoppeld. Facebook is voortdurend in ontwikkeling,waardoor de beschikbaarheid en verwerking van gegevens verandert. Daarom verwijzen wij voor verdere details naar het gegevensbeleid van Facebook dat hierboven al is genoemd.

De persoonsgegevens worden op grond van artikel 6, lid 1 f AVG verwerkt. Ons gerechtvaardigd belang is de berichten en activiteiten op onze Facebook-pagina voor de gebruikers aantrekkelijker te maken. Zo spreken wij onze bezoekers afhankelijk van leeftijd en geslacht op een andere manier aan en ook de favoriete bezoektijden van gebruikers worden gebruikt om onze berichten op de juiste tijd te plaatsen. Informatie over de gebruikte eindapparaten door bezoekers helpt ons de berichten qua optische vormgeving op deze apparaten aan te passen.

Betrokkenheid bij ons account
Het is daarnaast mogelijk een interactie met ons account aan te gaan. U kunt dit bijvoorbeeld doen door bij een bericht op 'Vind ik leuk' te klikken, het bericht te delen, er een opmerking onder te plaatsen of door ons een privébericht te sturen.

Als u een interactie met ons aangaat, is het meestal onvermijdelijk dat wij uw gegevens verwerken. Hierdoor kunnen we namelijk uw account zien en zo toegang tot uw persoonsgegevens krijgen, zoals uw gebruikersnaam, uw profielfoto of de datum of tijd van de interactie. Overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van Facebook waarmee elke gebruiker automatisch akkoord gaat bij het aanmaken van een Facebook-profiel, kunnen we fans en volgers van de pagina identificeren, en hun profielen en andere door hen gedeelde informatie bekijken.

Het gaat bij de verzamelde gegevens om informatie die pas aan ons ter beschikking wordt gesteld als u een interactie met ons profiel aangaat. De persoonsgegevens worden dus op grond van artikel 6, lid 1 b AVG verwerkt.

Ontvangers van de gegevens

Wij wijzen erop dat uw gegevens door Facebook aan derden kunnen worden doorgegeven.Hier hebben wij geen invloed op. U vindt hierover meer informatie in het gegevensbeleid van Facebook:www.facebook.com/privacy/explanation

Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn dit te doen. Het doorgeven van deze gegevens gebeurt op grond van artikel 6, lid 1 c AVG en in combinatie met de betreffende bepaling of wettelijke verplichting, waaraan wij gebonden zijn. De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn openbare instanties indien het gaat om een wettelijke verplichting. Zij werken dan in onze opdracht de online geregistreerde gegevens. Denk hierbij aan webhosts en -designers, aanbieders van analysediensten, enz.

Bewaartermijn en wissen

Informatie over het opslaan van gegevens door Facebook vindt u in hun privacybeleid: www.facebook.com/privacy/explanation.

Wij slaan alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verstrekt of niet langer dan wettelijk is voorgeschreven. Als aan het doeleinde is voldaan en/of de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken, worden de gegevens door ons gewist of afgeschermd.

Rechten van de betrokkenen

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens hebt u verschillende rechten. Deze willen wij hieronder toelichten. Details over uw rechten vindt u verder in de artikelen 15 tot 21 AVG alsook in §§ 32 tot 37 van de Duitse wet op de gegevensbescherming ('Bundesdatenschutzgesetz' of 'BDSG').

U hebt het recht op informatie over uw persoonsgegevens. U hebt tevens het recht op rectificatie van onjuiste gegevens.

Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht op schrapping van gegevens, het recht op beperking van de gegevensverwerking alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt op grond van art. 6 par. 1 lid, sub f van de AVG ook bezwaar aantekenen tegen de gegevensverwerking en tegen een eventuele profilering op grond van art. 21 van de AVG. Toestemmingen die u hebt gegeven in het kader van het gebruik van de website, kunt u probleemloos en zonder opgave van reden op elk moment herroepen. Deze herroeping geldt uitsluitend voor acties in de toekomst.

U kunt zich conform art. 15 tot 21 AVG op al deze rechten beroepen, door dit per mail of per post aan de verwerkingsverantwoordelijke kenbaar te maken.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is. Een lijst van de toezichthouders voor de gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Als het om een verwerking door Facebook gaat, kunt u verder direct contact opnemen met Facebook. Vooral als het om een verwerking met betrekking tot paginastatistieken gaat. U kunt via het volgende formulier contact opnemen met Facebook:
https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586.

Verder kunt u ook een brief sturen naar het volgende adres:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen en wij sturen uw verzoek dan door naar Facebook, overeenkomstig onze overeenkomst met Facebook op grond van artikel 26 AVG.

 

Privacybeleid voor Pinterest

Om de uitstraling van ons bedrijf aan te laten sluiten op onze doelgroepen, hebben wij een profiel op het platform Pinterest. Ons profiel is met een plug-in ook aan onze website gekoppeld. Hierdoor kunnen wij en Pinterest volgen wie zowel onze website als ons Pinterest-profiel heeft bezocht. De plug-in op onze website wordt pas geactiveerd als een bezoeker daar toestemming voor heeft gegeven.

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke:

Gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van dit Pinterest-profiel zijn:

a)
Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2
Ireland

Hierna 'platformexploitant' genoemd.

Via de volgende pagina kunt u contact opnemen met Pinterest: https://help.pinterest.com/data-protection-officer-contact-form

U kunt het privacybeleid van Pinterest via de volgende link bekijken: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Overige vragen over gegevensbescherming worden hier beantwoord: https://help.pinterest.com/de/topics/legal-and-privacy

b)
Schüller Möbelwerk KG
Rother Straße 1
91567 Herrieden
Duitsland

Directeuren: Markus Schüller, Max Heller & Manfred Niederauer

Tel. +49 (0) 98 25 83-0
Fax +49 (0) 98 25 83-121
info@schueller.de

U kunt onze externe toezichthouder voor de gegevensbescherming bereiken op:
david.gabel@your-insider.com

Soorten gegevens, toepassingsgebied en rechtsgrond van de verwerking

a) Bij bezoek aan het platform

Bij het bezoeken van de pagina van de platformexploitant wordt door de browser die op het eindapparaat of door de app wordt gebruikt, automatisch informatie naar de server van de platformexploitant gestuurd. Deze informatie wordt door de platformexploitant tijdelijk in een zogeheten logbestand opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot deze automatisch wordt gewist:

IP-adres van het aanvragende apparaat
Datum en tijdstip van de toegang
Type apparaat dat u gebruikt
Naam en URL van het geopende bestand
De eerder bezochte website (referrer-URL)
De door het apparaat gebruikte reclame-ID
Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw internetprovider.

Deze gegevens worden alleen aan de platformexploitant ter beschikking gesteld. Wij hebben geen toegang tot deze gegevens. Meer informatie kunt u in het privacybeleid van de platformexploitant vinden, zie hierboven.

Wij verzamelen hierbij geen persoonsgegevens over u. Wij kunnen echter wel gedurende een bepaalde periode geanonimiseerde gegevens ontvangen in de vorm van statistieken over de gebruikers van onze pagina. De software voor het analyseren van gebruikersstatistieken wordt meestal door de platformexploitant zelf ter beschikking gesteld, maar soms kan software van externe aanbieders worden gebruikt (bijvoorbeeld Google Analytics). Hierbij kunnen gegevens over de gebruikers van onze pagina worden verzameld, zoals leeftijd, geslacht, land van herkomst, gebruikte browser en interesses.

Deze gegevens zij echter geanonimiseerd en wij kunnen aan de hand van uitsluitend deze gegevens geen uitspraken doen over individuele gebruikers. Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt om de door ons aangeboden inhoud en de marketing ervan te optimaliseren en aan de betreffende interesses van gebruikers aan te passen. Het gaat hierbij om een gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, lid f AVG.

b) Bij betrokkenheid bij ons account

Het is daarnaast mogelijk een interactie met ons account aan te gaan. U kunt dit bijvoorbeeld doen door bij een bericht op 'Vind ik leuk' te klikken, het bericht te delen, er een opmerking onder te plaatsen of door ons een privébericht te sturen.

Als u een interactie met ons aangaat, is het meestal onvermijdelijk dat wij uw gegevens verwerken. Hierdoor kunnen we namelijk uw account zien en zo toegang tot uw persoonsgegevens krijgen, zoals uw gebruikersnaam, uw profielfoto of de datum of tijd van de interactie.

Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt om de door ons aangeboden inhoud en de marketing ervan te optimaliseren en aan de betreffende interesses van gebruikers aan te passen. Het gaat hierbij om een gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, lid f AVG. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de bovengenoemde reden om de inhoud die wij op ons profiel ter beschikking stellen, te optimaliseren. Verder gaat het bij de verzamelde gegevens om informatie die pas aan ons ter beschikking wordt gesteld als u een interactie met ons profiel aangaat. Dit betekent een zwaarwegende en gegronde reden voor het bestaan van een relatie tussen u en ons.

Voor zover wij persoonsgegevens kunnen wissen, worden persoonsgegevens uiterlijk na 28 dagen door ons gewist als er gedurende deze periode geen rechtsgrond voor verdere verwerking bestaat.
Meer informatie over de gegevensverwerking door de platformexploitant kunt u in het privacybeleid van de exploitant vinden, zie hierboven.

Ontvangers van de gegevens

Wij wijzen erop dat uw gegevens door Pinterest aan derden kunnen worden doorgegeven. Hier hebben wij geen invloed op. U vindt hierover meer informatie in het gegevensbeleid van Pinterest (zie hierboven).

Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn dit te doen. Het doorgeven van deze gegevens gebeurt op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub c AVG en in combinatie met de betreffende bepaling of wettelijke verplichting, waaraan wij gebonden zijn. De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn openbare instanties indien het gaat om een wettelijke verplichting. Zij werken dan in onze opdracht de online geregistreerde gegevens. Denk hierbij aan webhosts en -designers, aanbieders van analysediensten, enz.

Bewaartermijn en wissen

Informatie over het opslaan van gegevens door Pinterest vindt u in hun privacybeleid (zie hierboven).

Wij slaan alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verstrekt of niet langer dan wettelijk is voorgeschreven. Als aan het doeleinde is voldaan en/of de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken, worden de gegevens door ons gewist of afgeschermd.

Rechten van de betrokkenen

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens hebt u verschillende rechten. Deze willen wij hieronder toelichten. Details over uw rechten vindt u verder in de artikelen 15 tot 21 AVG alsook in §§ 32 tot 37 van de Duitse wet op de gegevensbescherming ('Bundesdatenschutzgesetz' of 'BDSG'). 

U hebt het recht op informatie over uw persoonsgegevens. U hebt tevens het recht op rectificatie van onjuiste gegevens. 

Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht op schrapping van gegevens, het recht op beperking van de gegevensverwerking alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt op grond van artikel 6, lid 1, sub f AVG bezwaar maken tegen de gegevensverwerking en op grond van artikel 21 AVG ook tegen eventuele profilering. Toestemmingen die u hebt gegeven in het kader van het gebruik van de website, kunt u probleemloos en zonder opgave van reden op elk moment herroepen. Deze herroeping geldt uitsluitend voor acties in de toekomst.  

U kunt zich conform art. 15 tot 21 AVG op al deze rechten beroepen, door dit per mail of per post aan de verwerkingsverantwoordelijke kenbaar te maken. 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is. Een lijst met toezichthouders voor de gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Als het om verwerking door Pinterest gaat, kunt u direct contact opnemen met Pinterest. Dit geldt met name als het om verwerking met betrekking tot de gepersonaliseerde weergave van reclame gaat. U kunt via het volgende formulier contact opnemen met Pinterest:
https://help.pinterest.com/data-protection-officer-contact-form

Verder kunt u ook een brief sturen naar het volgende adres:

Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2
Ierland.

U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Wij sturen uw verzoek dan door naar Pinterest.

Bijgewerkt: mei 2022