Wählen Sie die Sprache aus, in der die Website angezeigt werden soll.
Select the language in which you want the website to be displayed.
Choisissez la langue dans laquelle le site web doit être affiché.
Selecteer de taal waarin de website moet worden weergegeven.
AUSWÄHLENSelectSélectionnerSelecteer
Schüler in Algeria

Fe y Alegría

Een helpende hand in tijden van pandemie

Een aantal landen is zwaar getroffen tijdens de coronapandemie. des te belangrijker waren de maatregelen van fe y alegría om kinderen tijdens de crisis te ondersteunen.

Hulpverlening voor scholen

Om de ergste gevolgen van de coronapandemie in de derde wereld op te vangen heeft Fe y Alegría een omvangrijk pakket maatregelen samengesteld. Daarbij stond voorop dat we kinderen en hun families van de eerste levensbehoeften en hygiënekits wilden voorzien, alsook de garantie op onderdak en de baanzekerheid voor onderwijzers. In de meeste landen hebben we bewustwordings- en preventiecampagnes met betrekking tot COVID-19 opgestart. Dankzij de donaties van vorig jaar konden we de volgende concrete maatregelen ondernemen:

Schüler in Nepal

Nepal

Solidariteit met azië

 

De tweede coronagolf had grote gevolgen voor de bevolking van Nepal. Vanwege de ernst van de golf en het grote aantal sterfgevallen moest de regering een strenge lockdown doorvoeren. Dat had bijvoorbeeld als gevolg dat veel dorpen van alle verkeers- en communicatiemiddelen werden afgesloten, en dat mensen hun huizen niet mochten verlaten. Hierdoor ontstonden er problemen met de voedselvoorziening. Fe y Alegría zetten hierdoor een samenwerking op met plaatselijke jezuïetengemeenschappen en organisaties. Via het 'we feed'-programma werden meer dan 7.000 mensen voorzien van levensmiddelen. Daarnaast werden scholen klaargemaakt voor digitaal onderwijs. 50% van alle benodigdheden is al gekocht en 7 scholen zijn al helemaal klaar voor deze nieuwe vorm van onderwijs. De andere scholen volgen na de huidige moesson.

Venezuela

Hulp voor zuid-amerika

 

Om het project te kunnen realiseren werd gewacht tot de scholen weer opengingen. Tot op heden werd 81% van de onderwijzerssalarissen verbeterd en kreeg 19% een de leerkrachten een reiskostenvergoeding. Waarschijnlijk wordt het project met 3 maanden verlengd.

Children learning

Tsjaad

Hulp in Afrika

 

Er werden voorlichtingsbijeenkomsten en radio-uitzendingen over de effecten van en de strijd tegen corona georganiseerd. Hierdoor zijn de gemeenschappen op de hoogte van de aanwezigheid van COVID-19 en de eventuele voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen. Ook werden er hygiënesets uitgedeeld aan minstens 3.000 personen in de 19 opleidingscentra van Fe y Alegría.

kids writing on the board
children

Een groot deel van de bevolking heeft echter nog steeds geen toegang tot de eerste levensbehoefte, namelijk water. Daarom heeft Fe y Alegría Tsjaad twee bronnen bij scholen gerepareerd. Ongeveer 1.699 scholieren profiteren hiervan. In het opleidingscentrum Bitkine werd een waterbron gebouwd die op zonne-energie werkt. Dankzij deze maatregelen krijgen meer mensen toegang tot veilig drinkwater en wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van de hygiënische omstandigheden.

Hartelijk dank voor uw ondersteuning!

Samen konden wij een groot bedrag inzamelen en

een belangrijke bijdrage voor de kinderen en hun families leveren!