Duurzaamheid

Geen economie zonder ecologie

Bij alles wat wij doen, staat de gedachte aan de natuur, het ecologische evenwicht, centraal. Zo ontwikkelde zich bij ons al vroeg een bewust ecologisch handelen. Alles onder het motto: “Geen woorden maar daden”.

 

Zo ontwikkelde zich bij ons al vroeg een bewust ecologisch handelen. Deze houding weerspiegelt zich in een verantwoorde productie met investeringen in milieuvriendelijke productie-installaties, een op houtresten werkende verwarmings-installatie, een effectief energiebeheer conform DIN EN ISO 50001 en een wagenpark met zuinige vrachtauto’s die op Euro 6 rijden. Maar centraal in onze ecobalans-overwegingen staat het materiaal dat wij voor onze keukens gebruiken. Voor het hout en de houtmaterialen die we gebruiken, geldt de PEFC-norm.

Ons grootste succes tot nu toe op het gebied van duurzaamheid is de CO2-compensatie van ons bedrijf. Hierbij werd rekening gehouden met de CO2-balans van alle directe en indirecte emissies. Dit werd door DGM bevestigd met de toekenning van het keurmerk van “Klimaatneutraal bedrijf”.

Kringloop van de natuur

Meer verantwoordelijkheid voor de kringloop van de natuur. Dat onze onderneming is onderscheiden met het PEFC-keurmerk is een waarborg voor onze inzet voor het milieu en de bewuste en zuinige omgang met de onmisbare grondstof hout. Want het integratieve concept van het PEFC-initiatief werkt aan het behoud van het ecologisch evenwicht van de bossen en staat garant voor een gecontroleerde procesketen – onafhankelijk gecontroleerd, tot in detail te volgen en gegarandeerd duurzaam.

 

Wij zijn een milieubewuste fabrikant die heel dicht bij de natuur staat. Daarom vinden wij de vermindering van onze CO2-uitstoot erg belangrijk. Omdat wij onze CO2-balans continu trachten te verbeteren, zijn wij door de Deutsche Gütegemeinschaft für Möbel (DGM) gecertificeerd als 'klimaatneutrale meubelfabrikant'. Het DGM-klimaatpact ondersteunt de 1,5°-doelstelling van de VN en streeft naar klimaatneutraliteit van de deelnemende meubelfabrikanten. Een duurzame en blijvende CO2-balans vormt de basis voor alle bedrijfsbeslissingen op het gebied van energie- en emissiebeheer.

Energieën zijn ressources voor de toekomst

Energieën zijn ressources voor de toekomst

Daarom wijdt de onderneming zich aan energiemanagement conform ISO 50001. Dat brengt het energieverbruik omlaag en stelt energiereserves vast die vaak onbenut blijven, bijvoorbeeld een verwarmingsinstallatie van resthout en nog veel meer. Zo gaan investeringen bij ons vaak veel verder dan het product zelf. Voor ons engagement voor duurzaamheid en bewuste omgang met energie. Voor een betere wereld.

 

Schoon door het land

Schoon door het land

Van Duitsland naar Frankrijk, Spanje, Engeland, Benelux en verder ... Wie, zoals wij, honderd duizenden kilometers in heel Europa aflegt, draagt een bepaalde verantwoordelijkheid. Om aan deze verantwoordelijkheid te kunnen voldoen, investeert Schüller al jarenlang in een steeds milieuvriendelijker en brandstofbesparend wagenpark van momenteel 63 vrachtwagens. Zo is voor ons de Euro 6 norm onze bijdrage aan minder luchtvervuiling. Nu en in de toekomst.

 

‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders’ aldus het spreekwoord. En zo is het ook in de keukenproductie – want hier ontstaan letterlijk nogal wat spaanders. Wat ligt dan meer voor de hand, dan om hieruit energie in plaats van afval te maken. Zo genereren wij met de thermisch gereinigde verbranding van ons resthout de verwarmingsenergie voor de hele onderneming. Dat is ecologisch en economisch een goede stap richting toekomst.

 

Lak op waterbasis

Lak zonder oplosmiddelen of andere schadelijke stoffen, dat zijn goede argumenten voor onze zelf geproduceerde, veelzijdige lakfronten met glans-of mateffect. Met de hand gelakt of in onze lakstraat – onze lak op waterbasis maakt een optimaal resultaat mogelijk – van het aanbrengen van de lak tot aan de kleurconsistentie van alle batches. Dat geeft u de zekerheid dat u een perfect product verkoopt met de meerwaarde van mogelijk maatwerk.

 

Onze betrokkenheid met mens en natuur uit zich ook in het verpakkingsmateriaal van onze keukens. Samen met partnerbedrijf RKT-Recycling-Kontor ontwikkelen we voortdurend nieuwe transportverpakkingen. Deze beschermen onze keukens optimaal en zijn tegelijkertijd goed voor het milieu. Recycling speelt hier een cruciale rol. Dankzij moderne en duurzame verpakkingen en een efficiënt materiaalgebruik zorgen we vanaf het begin voor minder onnodig verpakkingsafval.

Die betrokkenheid trekken we ook door naar onze medewerkers. Zo brengen wij onze jongste medewerkers, de stagiairs en stagiaires, de liefde voor de natuur bij en leiden ze op tot geëngageerde mensen. Hierbij hoort een grote verscheidenheid aan activiteiten, zoals de bouw van vogelhuisjes. Ook het leasen van e-bikes is steeds meer in trek.