Wählen Sie die Sprache aus, in der die Website angezeigt werden soll.
Select the language in which you want the website to be displayed.
Choisissez la langue dans laquelle le site web doit être affiché.
Selecteer de taal waarin de website moet worden weergegeven.
AUSWÄHLENSelectSélectionnerSelecteer
Nachhaltigkeit Motiv

Duurzaamheid

Geen economie zonder ecologie

Bij alles wat wij doen, staat de gedachte aan de natuur, het ecologische evenwicht, centraal. Zo ontwikkelde zich bij ons al vroeg een bewust ecologisch handelen. Alles onder het motto: “Geen woorden maar daden”.

 

Nachhaltigkeit Motiv
Motiv für Umwelt Energiemanagement
LKW Motiv
Feuer Motiv
Lack Motiv
Verpackungsmotiv

Zo ontwikkelde zich bij ons al vroeg een bewust ecologisch handelen. Deze houding weerspiegelt zich in een verantwoorde productie met investeringen in milieuvriendelijke productie-installaties, een op houtresten werkende verwarmings-installatie, een effectief energiebeheer conform DIN EN ISO 50001 en een wagenpark met zuinige vrachtauto’s die op Euro 6 norm rijden. Maar centraal in onze ecobalans-overwegingen staat het materiaal dat wij voor onze keukens gebruiken. Voor het hout en de houtmaterialen die we gebruiken, geldt de PEFC-norm.

Ons grootste succes tot nu toe op het gebied van duurzaamheid is de CO2-compensatie van ons bedrijf. Hierbij werd rekening gehouden met de CO2-balans van alle directe en indirecte emissies.  De compensatie van de berekende CO2-balans geschiedt door het kopen (stilleggen) van hoogwaardige internationale klimaatbeschermingscertificaten. Dit werd door DGM bevestigd met de toekenning van het keurmerk van “Klimaatneutraal bedrijf”.

Baumpflanzaktion

Boomplantactie voor meer duurzaamheid

Op eerdere beurzen heeft duurzaamheid voor ons een heel bijzondere betekenis gekregen.

Parallel aan de uitbreiding van ons duurzame assortiment Schüller-keukens hebben we een boomplantactie in het leven geroepen. Handtekeningen van bezoekers aan onze exposities werden symbolisch gebruikt om zaailingen van bomen aan te planten, die nu groeien in het natuurpark Spessart.

Meer informatie

Kringloop van de natuur

Nachhaltigkeit Motiv

Meer verantwoordelijkheid voor de kringloop van de natuur. Dat onze onderneming is onderscheiden met het PEFC-keurmerk is een waarborg voor onze inzet voor het milieu en de bewuste en zuinige omgang met de onmisbare grondstof hout. PEFC staat voor ‚Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes‘. Het verleende PEFC-label bevestigt aantoonbaar, dat de gebruikte houtsoorten afkomstig zijn uit bosbouwgebieden die ecologisch, economisch en sociaal duurzaam beheerd worden en uit gecontroleerde bronnen stammen. De regelmatige bewijsplicht zorgt ervoor dat er permanent aan de eisen van de PEFC-Chain Of Custody wordt voldaan.

 

Zeichen für Klimaneutral

De CO2-balans van een bedrijf, de zogenaamde 'carbon footprint' (CO2-voetafdruk), vormt de basis voor een klimaatneutrale meubelproducent. Om te worden onderscheiden als klimaatneutrale meubelproducent is men veprlicht om jaarlijks zijn 'voetafdruk' te berekenen op basis van 3 criteria. Deze wordt samengesteld uit de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen. De compensatie van de berekende CO2-balans geschiedt door het kopen (stilleggen) van hoogwaardige internationale klimaatbeschermingscertificaten, die voldoen aan de Gold Standard, de VCS Standard of het Clean Development Mechanism. Omdat Schüller alle CO2-emissies van de 3 criteria heeft geneutraliseerd, werd het bedrijf onderscheiden met het hoogste niveau van 'klimaatneutrale meubelproducent'. 

Energieën zijn ressources voor de toekomst

Energiemanagement Motiv

Energieën zijn ressources voor de toekomst

Op basis van het geïmplementeerde energiemanagementsysteem conform EN ISO 50001:2018 verplicht het bedrijf zich ertoe, om zijn energie-efficiëntie door permanente registratie en evaluatie van de energiegegevens en door het aansluitend nemen van maatregelen, gestuctureerd en systematisch te verbeteren.  Zo gaan investeringen bij ons vaak veel verder dan het product zelf. Voor ons engagement voor duurzaamheid en bewuste omgang met energie. Voor een betere wereld.

 

Schoon door het land

LKW Motiv

Schoon door het land

Van Duitsland naar Frankrijk, Spanje, Engeland, Benelux en verder ... Wie, zoals wij, honderd duizenden kilometers in heel Europa aflegt, draagt een bepaalde verantwoordelijkheid. Om aan deze verantwoordelijkheid te kunnen voldoen, investeert Schüller al jarenlang in een steeds milieuvriendelijker en brandstofbesparend wagenpark van momenteel 63 vrachtwagens. Zo is voor ons de Euro 6 norm onze bijdrage aan minder luchtvervuiling. Nu en in de toekomst.

 

Heizanlage Motiv

‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders’ aldus het spreekwoord. En zo is het ook in de keukenproductie – want hier ontstaan letterlijk nogal wat spaanders. Wat ligt dan meer voor de hand, dan om hieruit energie in plaats van afval te maken. We wekken de verwarmingsenergie voor het hele bedrijf op door de thermische verbranding van ons afvalhout met meervoudige rookgasreiniging. Dat is ecologisch en economisch een goede stap richting toekomst.

 

Lak op waterbasis

Motiv für Lack Wasserbasis

Lak zonder oplosmiddelen of andere schadelijke stoffen, dat zijn goede argumenten voor onze zelf geproduceerde, veelzijdige lakfronten met glans-of mateffect. Met de hand gelakt of in onze lakstraat – onze lak op waterbasis maakt een optimaal resultaat mogelijk – van het aanbrengen van de lak tot aan de kleurconsistentie van alle batches. Dat geeft u de zekerheid dat u een perfect product verkoopt met de meerwaarde van mogelijk maatwerk.

 

Verpackungsmotiv

Onze betrokkenheid met mens en natuur uit zich ook in het verpakkingsmateriaal van onze keukens. Samen met partnerbedrijf RKT-Recycling-Kontor ontwikkelen we voortdurend nieuwe transportverpakkingen. Deze beschermen onze keukens optimaal en zijn tegelijkertijd goed voor het milieu. Recycling speelt hier een cruciale rol. Dankzij moderne en duurzame verpakkingen en een efficiënt materiaalgebruik zorgen we vanaf het begin voor minder onnodig verpakkingsafval.

Azubis

Die betrokkenheid trekken we ook door naar onze medewerkers. Zo brengen wij onze jongste medewerkers, de stagiairs en stagiaires, de liefde voor de natuur bij en leiden ze op tot geëngageerde mensen. Hierbij hoort een grote verscheidenheid aan activiteiten, zoals de bouw van vogelhuisjes. Ook het leasen van e-bikes is steeds meer in trek.